×
×

Over het project

18
onderzoeks-bedrijven
22
demonstratie-bedrijven
67
ambassadeurs

Uitdaging

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Alleen hoe haalbaar is dat in de praktijk? In september 2020 deden we de oproep: ‘Melkveehouders gezocht voor Netwerk Praktijkbedrijven’. Aan deze oproep werd enthousiast gehoor gegeven. Inmiddels zijn ruim 100 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag gegaan. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan.

Kaart van Nederland Legenda:
Onderzoeksbedrijf
Demonstratiebedrijf

De deelnemers

De 18 onderzoeksbedrijven halen nieuwe maatregelen boven water via onderzoek en dataverzameling. Deze maatregelen toetsen deze bedrijven op haalbaarheid en inpasbaarheid in de praktijk.

Daarna vindt er een finetuning plaats van de getoetste maatregelen de 22 demonstratiebedrijven voor de zeer verschillende typen bedrijven (groot, klein, extensief, intensief, gangbaar, biologisch) en grondsoorten. Deze bedrijven krijgen een intensieve begeleiding vanuit het Netwerk.

Maximaal 70 ambassadeursbedrijven gaan zelf aan de slag met de gefinetunede maatregelen. Zij krijgen ook begeleiding. Zij het wat minder intensief. De ambassadeurs brengen in beeld wat de succesfactoren zijn en wat de mate van succes bepaalt. Het Netwerk gebruikt de uitkomsten vervolgens weer in vervolgonderzoek.

Zo leren onderzoekers en melkveehouders van elkaar en maken ze samen maatregelen praktijkrijp.

Projectleider Cathy van Dijk

Cathy van Dijk

Projectleider Netwerk Praktijkbedrijven

'Netwerk Praktijkbedrijven werkt aan het praktijkrijp maken van concrete maatregelen en innovaties. En maakt inzichtelijk wat haalbaar en betaalbaar is.'

Integrale aanpak

Integraal betekent aandacht voor stikstof, biodiversiteit, weidegang, dierenwelzijn en waterkwaliteit. Daarmee bouwt het Netwerk aan een toekomstbestendige melkveehouderij mét behoud van economisch perspectief.

Het team

Naast de ruim 100 deelnemers, bestaat uit projectteam uit zo’n 60 experts. Dit zijn 2 projectleiders, 5 bedrijfsbegeleiders voor de onderzoeks- en demonstratiebedrijven en 19 bedrijfsbegeleiders voor de ambassadeurs, wetenschappers, data-experts, communicatieadviseurs en projectondersteuners. Dankzij ieders inzet en expertise bundelt het Netwerk alle kennis, zowel uit onderzoek als uit de praktijk.

Portret Gerard Migchels

Gerard Migchels

Projectleider Netwerk Praktijkbedrijven

'Iedere Nederlandse melkveehouder kan zich in minstens één van de deelnemers herkennen. De deelnemers zijn een afspiegeling van de melkveehouderij: ze verschillen onderling van elkaar qua grondsoort en type bedrijfsvoering, maar ook qua kennisniveaus en leerstijlen.'

Fotografie

De fotografie op de website - tenzij anders vermeld - is van Harry Kolenbrander.

Initiatiefnemers en financiering

Het project is een initiatief van LTO Noord en Wageningen University & Research. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid.

Doe mee!

In dit leerproces nemen we jou graag mee. Of je nu melkveehouder bent, adviseur, loonwerker, of vanuit een andere achtergrond interesse hebt. Deze website houdt je op de hoogte van de aanpak en oplossingsrichtingen in het Netwerk Praktijkbedrijven. We geloven dat we samen de antwoorden en werkbare maatregelen zullen vinden. Het gaat niet alleen om kennis verspreiden, maar samen leren, ervaren en vooral doen. Ga de uitdaging met ons aan!

Zelf aan de slag

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

aanmelden voor de nieuwsbrief

Netwerk Praktijkbedrijven maakt deel uit van de programmatische aanpak ‘Integraal Aanpakken’ als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid, gefinancierd door het ministerie van LNV.

www.integraalaanpakken.nl