×
×

Bezoek een deelnemer bij jou in de buurt

Vraag een bijeenkomst op maat aan

Naast de bijeenkomsten en excursies die Netwerk Praktijkbedrijven organiseert is het voor melkveehouders en erfbetreders ook mogelijk om een (besloten) bijeenkomst op maat aan te vragen bij een onderzoeks- of demonstratiebedrijf. Tijdens de bijeenkomst vertelt de Netwerkdeelnemer graag meer over de Netwerk-aanpak voor het reduceren van emissies, het eigen plan van aanpak en opgedane praktijkervaringen. Met 40 bedrijven verdeeld over 11 provincies zit er altijd een Netwerkdeelnemer in jouw buurt!

Vul voor het aanvragen van een bijeenkomst op maat onderstaande vragenlijst in, we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Klik hier voor een overzicht van de geplande bijeenkomsten

Voor wie zijn bijeenkomsten van Netwerk Praktijkbedrijven bedoeld?

In de eerste plaats voor melkveehouders en erfbetreders. Bijvoorbeeld in de vorm van een studiegroep of afdelingsbijeenkomst. Echter zijn bijeenkomsten voor andere doelgroepen zoals beleidsmedewerkers en gebiedscoördinatoren in overleg ook mogelijk.

Hoe ziet een bijeenkomst op maat eruit?

Naast een rondleiding, praktijkervaringen van de Netwerkdeelnemer en inzicht in zijn of haar emissiereductieaanpak kan er een inhoudelijk component naar keuze aan de bijeenkomst worden toegevoegd. Op dit moment zijn de volgende inhoudelijke onderwerpen beschikbaar: ‘NEMA-schema’, ‘Netwerk-aanpak’ en ‘Stalmetingen en Stal-APK’.

  • Het NEMA-schema: Binnen het Netwerk staan managementmaatregelen voor het verlagen van ammoniak- en methaanemissies centraal. Deze aanpak is afgeleid van NEMA (National Emission Model Agriculture). Het NEMA-schema maakt inzichtelijk dat het rantsoen een doorwerking heeft op alle facetten binnen het melkveebedrijf, als het gaat om emissies. Om de maximale reductiepotentie te behalen moet je bij het rantsoen starten.

  • De Netwerk-aanpak: Om daadwerkelijk te kunnen starten met het reduceren van emissies, heeft het Netwerk een routeplan ontwikkeld met 4 basisstappen. Melkveehouders kunnen dit stappenplan gebruiken om emissies op het eigen bedrijf te reduceren. Aan de hand van eigen KringloopWijzer-cijfers gaan deelnemers aan de slag met de eerste twee basisstappen.

  • Stalmetingen en Stal-APK: Bij 15 onderzoeksbedrijven van het Netwerk vinden stalmetingen plaats. Hoe zit een meting eigenlijk in elkaar en wat wordt gemeten? Veel factoren zijn van invloed op het ontstaan maar ook op de reductie van ammoniak- en methaanemissies in de stal. Niet in de laatste plaats het management. Om melkveehouders meer uitleg, inzicht en handelingsperspectieven te geven voor het juiste gebruik van stal- en mestopslagmaatregelen, ontwikkelt het Netwerk aan een zogenoemde Stal-APK. Deze tool helpt melkveehouders straks bij het zo goed mogelijk toepassen van effectieve stalmanagementmaatregelen.

Wat zijn de kosten van een bijeenkomst op maat?

Voor groepen melkveehouders en erfbetreders zijn bijeenkomsten gratis. Voor overige doelgroepen bespreken we in overleg wie welke kosten draagt, dit valt onder de maatwerk-aanpak.

Hoe vraag ik een bijeenkomst op maat aan?

Vul hiervoor onderstaande vragenlijst in. Naar aanleiding hiervan nemen we contact met je op.

Aanvraagformulier bijeenkomst op maat

Gegevens aanvrager

Indien van toepassing.


Gegevens bijeenkomst

Onderstaande vragen hebben betrekking op de invulling van de gewenste bijeenkomst.
Wie is de doelgroep? 
Wat is het thema van de bijeenkomst? 

Meerdere antwoorden mogelijk.

Wat is de gewenste tijdsduur? 
Hoeveel personen worden er verwacht?